Informacje o książce

Marek Pietryga, Jacek Brązert

Praktyczna ultrasonografia w położnictwie i ginekologii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Format: 230 x 275 mm
Objętość: 1064 strony
Całość kolorowa
Papier kredowy
Oprawa twarda
2288 zdjęć, liczne schematy i ryciny

Pobierz pierwsze strony i spis treści.